24/7 služby a bezpečí

Více

Recepce a společné prostory

Ve vstupním podlaží se nachází velkorysé reprezentativní lobby s recepcí se servisem 24/7/365. Dva jihovýchodní vstupy mají tyto prostory společné, severozápadní vstup A je řešen samostatně. Dům je rozdělen na tři sekce se samostatnými schodišti a výtahy. V typických podlažích se na společné chodbě nacházejí maximálně čtyři vstupy do bytů, ve vyšších patrech pouze dva až tři vstupy. Bezpečnost je zajištěna kontrolou vstupu pomocí kartových a bluetooth čteček v kombinaci se samo zamykacími zámky a dále kamerovým systémem, monitorujícím obvod domu a společné prostory v přízemí a v suterénech. 

Reprezentativní vstup

Vstup do Rezidence Churchill je kontrolován magnetickými kartami a bluetooth čtečkou. Samozřejmostí je zvonkové tablo s videotelefonem a recepce s nepřetržitou službou. 

Zabezpečené vjezdy a parking

Vjezd a výjezd do garáže je zabezpečen roletami a závorami. Prostor vjezdu a výjezdu, včetně garáží, vstupu do výtahových lobby z parkingu jsou monitorovány kamerovým systémem. Všechny vstupy do objektu i z prostoru parkingu jsou zabezpečeny magnetickými a bluetooth čtečkami.